225-1473

חנוכיה זקופה, פליז, אר-דקו שנות ה20

Erect brass Hanukkah lamp, Art Deco, 1920's

Start Price: $300


חנוכיה זקופה, פליז, אר-דקו
חנוכיה זקופה, פליז, אר-דקו
חנוכיה זקופה, פליז, אר-דקו
חנוכיה זקופה, פליז, אר-דקו
חנוכיה זקופה, פליז, אר-דקו