225-1474

חנוכיה לנרות עשויה ברזל, גב נחושת עם אמייל, חתום Heller

Iron Chanukah lamp for candles, copper back with enamel, marked Ueller

Start Price: $90 Sold for: $90


חנוכיה לנרות עשויה ברזל,
חנוכיה לנרות עשויה ברזל,
חנוכיה לנרות עשויה ברזל,
חנוכיה לנרות עשויה ברזל,
חנוכיה לנרות עשויה ברזל,