225-1475

חנוכית ברונזה דוגמת קרקוב לנרות

Bronze Chanukah lamp for candles, Cracow style

Start Price: $300


חנוכית ברונזה דוגמת קרקוב לנרות
חנוכית ברונזה דוגמת קרקוב לנרות
חנוכית ברונזה דוגמת קרקוב לנרות
חנוכית ברונזה דוגמת קרקוב לנרות
חנוכית ברונזה דוגמת קרקוב לנרות