225-1476

חנוכית קרמיקה גדולה לנרות הבזיכים ממתכת, במרכז החנוכיה יהודי בתפילה ומאחוריו מגן דוד

Large ceramic Chanukah lamp for candles, metal cornets, in the center of the lamp a Jew in prayer with a star of David behind him

Start Price: $90 Sold for: $120


חנוכית קרמיקה גדולה לנרות
חנוכית קרמיקה גדולה לנרות
חנוכית קרמיקה גדולה לנרות
חנוכית קרמיקה גדולה לנרות
חנוכית קרמיקה גדולה לנרות