225-1477

חנוכית גב לנרות, כסף 835, פולין גב עם כתר תורה ואריות, חסר שמש

Chanukah lamp for candles, silver 835, Poland, back with Torah crown and lions, missing Shamash

Start Price: $400 Sold for: $650


חנוכית גב לנרות, כסף 835, פולין
חנוכית גב לנרות, כסף 835, פולין
חנוכית גב לנרות, כסף 835, פולין
חנוכית גב לנרות, כסף 835, פולין
חנוכית גב לנרות, כסף 835, פולין