225-1478

חנוכית פח לשמן, צפון אפריקה

Tin Chanukah oil lamp, North Africa

Start Price: $150 Sold for: $150


חנוכית פח לשמן, צפון אפריקה
חנוכית פח לשמן, צפון אפריקה
חנוכית פח לשמן, צפון אפריקה
חנוכית פח לשמן, צפון אפריקה
חנוכית פח לשמן, צפון אפריקה