225-1483

סביבון עופרת עתיק, המאה ה-18, "נ.ג.ה.ש"

Antique led Dreidel, 17th-18th c, “N.G.H.S.”

Start Price: $50 Sold for: $50


סביבון עופרת עתיק, המאה ה-18,
סביבון עופרת עתיק, המאה ה-18,
סביבון עופרת עתיק, המאה ה-18,
סביבון עופרת עתיק, המאה ה-18,
סביבון עופרת עתיק, המאה ה-18,