225-1485

מגילת אסתר, עברית עם תרגום לגרמנית הוצ' יוסף שלזינגר, וינה-אוסטריה, 1928

Megilat Esther, Hebrew with German translation, publ. Josef Schlesinger, Vienna, Austria, 1928

Start Price: $25 Sold for: $25


מגילת אסתר, עברית עם תרגום לגרמנית
מגילת אסתר, עברית עם תרגום לגרמנית
מגילת אסתר, עברית עם תרגום לגרמנית
מגילת אסתר, עברית עם תרגום לגרמנית
מגילת אסתר, עברית עם תרגום לגרמנית