225-1486

מגילת אסתר עתיקה, כתב יד תימני ע"ג גוויל, ידית עץ מהתקופה, גובה קלף 27 ס"מ, גובה כתב 20 ס"מ

Antique Megilat Esther, Yemeni handwriting on gevil, periodic wooden handle, parchment hight 27 cm, script height 20 cm

Start Price: $350 Sold for: $600


מגילת אסתר עתיקה, כתב יד תימני
מגילת אסתר עתיקה, כתב יד תימני
מגילת אסתר עתיקה, כתב יד תימני
מגילת אסתר עתיקה, כתב יד תימני
מגילת אסתר עתיקה, כתב יד תימני