225-1487

מגילת אסתר כתובה ביד ע"ג קלף מגילת "המלך", גובה הקלף 24 ס"מ, גובה כתב 16 ס"מ, 16 שורות

Megilat Esther, handwritten on parchment, Megilat “Hamelech”, parchment height 24 cm, script height 16 cm, 16 lines

Start Price: $280


מגילת אסתר כתובה ביד ע
מגילת אסתר כתובה ביד ע
מגילת אסתר כתובה ביד ע
מגילת אסתר כתובה ביד ע
מגילת אסתר כתובה ביד ע