225-1488

מגילת אסתר עתיקה, כתב יד ע"ג קלף, המאה ה17-18, תיקונים בכתב ובקלף, קופסת עץ יפה (חדשה)

Antique Megilat Ester, handwritten on parchment, 17th-18th c, corrections to the script and parchment, beautiful (new) wooden case

Start Price: $450 Sold for: $500


מגילת אסתר עתיקה, כתב יד
מגילת אסתר עתיקה, כתב יד
מגילת אסתר עתיקה, כתב יד
מגילת אסתר עתיקה, כתב יד
מגילת אסתר עתיקה, כתב יד