225-1489

מגילת אסתר כתובה ביד ע"ג קלף גובה הקלף 14.5 ס"מ, גובה הכתב 11.1 ס"מ, 14 שורות

Megilat Esther, handwritten on parchment, parchment height 14.5 cm, script height 11.1 cm, 14 lines

Start Price: $300


מגילת אסתר כתובה ביד ע
מגילת אסתר כתובה ביד ע
מגילת אסתר כתובה ביד ע
מגילת אסתר כתובה ביד ע
מגילת אסתר כתובה ביד ע