225-1490

צלחת פורים עשויה פיוטר עם כיתוב: "ככה יעשה לאיש..." ותמונה במרכז

Pewter Purim plate, inscribed: “Kacha Yaase L’Ish…”, and an image in the center

Start Price: $200


צלחת פורים עשויה פיוטר
צלחת פורים עשויה פיוטר
צלחת פורים עשויה פיוטר
צלחת פורים עשויה פיוטר
צלחת פורים עשויה פיוטר