225-1491

כתובה, הטפוס דפוס שהם יפו נכתבה בתל אביב תרצ"ו, 1936

Ketuba, Shoham Jaffa print, written in Tel Aviv 5696

Start Price: $50


כתובה, הטפוס דפוס שהם יפו
כתובה, הטפוס דפוס שהם יפו
כתובה, הטפוס דפוס שהם יפו
כתובה, הטפוס דפוס שהם יפו
כתובה, הטפוס דפוס שהם יפו