225-1492

כתובה כתובה ביד ע"ג קלף נכתבה בעיר פיסא, בשנת תקנ"ב 1792, של שמואל בן רפאל פיאזרו ובת שבע בת יהודה קאלו,

Handwritten Ketuba on parchment, written in Pisa, 5552 1792, of Shmuel Ben Refael Piazro and Batsheva Bat Yehuda Kalo

Start Price: $700


כתובה כתובה ביד ע
כתובה כתובה ביד ע
כתובה כתובה ביד ע
כתובה כתובה ביד ע
כתובה כתובה ביד ע