225-1494

ששה מכתבים מודפסים חתומים ביד רבנים ישראלים: הרב שראל איסר שפירא, תשי"ד, הרב רפאל שפירא, תשכ"ט, הרב מ. פוגלמן, תשי"א, ושנים נוספים

Six typed and hand signed letters, Israeli Rabbis: Israel Isser Shapiro, 5714, Refael Shapiro,

Start Price: $25 Sold for: $25


ששה מכתבים מודפסים חתומים ביד
ששה מכתבים מודפסים חתומים ביד
ששה מכתבים מודפסים חתומים ביד
ששה מכתבים מודפסים חתומים ביד
ששה מכתבים מודפסים חתומים ביד