225-1499

יריעת גוויל מתוך ספר תורה כתב יד תימני, המאה ה19

Gevil sheet from a Sefer Torah, Yemeni handwriting, 19th c

Start Price: $25 Sold for: $25


יריעת גוויל מתוך ספר תורה
יריעת גוויל מתוך ספר תורה
יריעת גוויל מתוך ספר תורה
יריעת גוויל מתוך ספר תורה
יריעת גוויל מתוך ספר תורה