225-1500

כתב יד תימני, הפטרות התורה עם כריכת עור, נכתב ע"י יחיא בן הארון

Yemeni manuscript, Haftarot Hatorah, leather binding, written by Yechie Ben Aharon

Start Price: $100 Sold for: $220


כתב יד תימני, הפטרות התורה
כתב יד תימני, הפטרות התורה
כתב יד תימני, הפטרות התורה
כתב יד תימני, הפטרות התורה
כתב יד תימני, הפטרות התורה