225-1502

כתב יד , חידושי חולין, מזרח אירופה, המאה ה18

Manuscript, Chidushei Chulin, Eastern Europe 18th c

Start Price: $600 Sold for: $600


כתב יד , חידושי חולין,
כתב יד , חידושי חולין,
כתב יד , חידושי חולין,
כתב יד , חידושי חולין,
כתב יד , חידושי חולין,