225-1505

שמן על בד, יהודי זקן, חתום

Oil on canvas, old Jew, signed

Start Price: $400


שמן על בד, יהודי זקן, חתום
שמן על בד, יהודי זקן, חתום
שמן על בד, יהודי זקן, חתום
שמן על בד, יהודי זקן, חתום
שמן על בד, יהודי זקן, חתום