225-1508

ליטוגרפיה עם צביעה, בניין בית הכנסת בטולדו,

painted lithograph, the great synagogue building in Toledo

Start Price: $90


ליטוגרפיה עם צביעה, בניין
ליטוגרפיה עם צביעה, בניין
ליטוגרפיה עם צביעה, בניין
ליטוגרפיה עם צביעה, בניין
ליטוגרפיה עם צביעה, בניין