225-1510

פספורט טורקי של יהודי תושב ביירות הוצא ב 1924

Turkish passport of Jewish resident of Beirut, issued in 1924

Start Price: $25 Sold for: $55


פספורט טורקי של יהודי תושב ביירות
פספורט טורקי של יהודי תושב ביירות
פספורט טורקי של יהודי תושב ביירות
פספורט טורקי של יהודי תושב ביירות
פספורט טורקי של יהודי תושב ביירות