225-1511

תפריט כשר של ארוחת הפרידה באניית הקיטור "קוין אליזבט", 3 ביולי 1951

Kosher menu of the farewell dinner on the “Queen Elizabeth” steamship, July 3rd 1951

Start Price: $25


תפריט כשר של ארוחת הפרידה
תפריט כשר של ארוחת הפרידה
תפריט כשר של ארוחת הפרידה
תפריט כשר של ארוחת הפרידה
תפריט כשר של ארוחת הפרידה