225-1513

ארבע תעודות של יצחק יעקב בלול מקהילת סלוניקי, יוון, תושב ירושלים: א. פספורט ב. אישורי אזרחות דרגה רביעית לשנים 1927, 1928, 1930

Four documents of Yitzchak Yaakov Balul, of the Salonika community, Greece, Jerusalem resident: a. passport, b. 4th degree citizenship confirmation for the years 1927, 1928, 1930

Start Price: $90


ארבע תעודות של יצחק יעקב בלול
ארבע תעודות של יצחק יעקב בלול
ארבע תעודות של יצחק יעקב בלול
ארבע תעודות של יצחק יעקב בלול
ארבע תעודות של יצחק יעקב בלול