225-1514

שני לוחות, הדפסים ליטוגרפים צבעוניים: לוח יאהרצייט, וטופס לרישום כללי, דפוס מונזון, ירושלים (פגמים)

Two plates, colored lithograph prints: Jahrzeit calendar, and a general registration document, Monson Print, Jerusalem (damages)

Start Price: $25 Sold for: $25


שני לוחות, הדפסים ליטוגרפים צבעוניים:
שני לוחות, הדפסים ליטוגרפים צבעוניים:
שני לוחות, הדפסים ליטוגרפים צבעוניים:
שני לוחות, הדפסים ליטוגרפים צבעוניים:
שני לוחות, הדפסים ליטוגרפים צבעוניים: