225-1515

ארבע שנות טובות עשויות צלולויד עם דוגמת פרחים, תוצ' גרמניה, תחילת המאה ה20, עבור השוק האמריקאי

Four new year greeting cards, celluloid with floral pattern, made in Germany, early 20th c, for the American market

Start Price: $40


ארבע שנות טובות עשויות צלולויד
ארבע שנות טובות עשויות צלולויד
ארבע שנות טובות עשויות צלולויד
ארבע שנות טובות עשויות צלולויד
ארבע שנות טובות עשויות צלולויד