225-1518

שלוש גלויות שנה טובה גרמניה תחילת המאה ה20: כוס ישועות, צמח דוד ונוסף

3 new year greeting cards, Germany, early 20th century

Start Price: $40 Sold for: $40


שלוש גלויות שנה טובה גרמניה
שלוש גלויות שנה טובה גרמניה
שלוש גלויות שנה טובה גרמניה
שלוש גלויות שנה טובה גרמניה
שלוש גלויות שנה טובה גרמניה