225-1525

ספר כתב שם טוב, קבלה, הוצ' פרופס, אמשטרדם, תק"ע 1810, 5+7 דפים, עם הערות בכתב יד ותוספת בכתב יד

Sefer Ktav Shem Tov (Kabbala), Proops, Amsterdam, 5570, 1810, 5+7 pages with handwritten notes and additions

Start Price: $40 Sold for: $300


ספר כתב שם טוב, קבלה,
ספר כתב שם טוב, קבלה,
ספר כתב שם טוב, קבלה,
ספר כתב שם טוב, קבלה,
ספר כתב שם טוב, קבלה,