225-1530

ספר שבילי דוד ויהודא, דפוס ישראל ב"ק, ירושלים, תרכ"ה 1865, ק' דף עם תמונת כותל המערבי בסוף הספר

Sefer Shviley David Ve'Yehuda, Israel Bek Publ. Jerusalem 5625 1865, 100 p.

Start Price: $90 Sold for: $90


ספר שבילי דוד ויהודא,
ספר שבילי דוד ויהודא,
ספר שבילי דוד ויהודא,
ספר שבילי דוד ויהודא,
ספר שבילי דוד ויהודא,