225-1536

הגדה של פסח כתובה ומצוירת בידי ארתור שיק הוצ' מסדה פרס, ירושלים-ר"ג, עם כריכת מתכת מהודרת

Passover Hagada, written and illustrated by Arthur Szyk, publ. by Masada Press, Jerusalem, with ornamented metal binding

Start Price: $80


הגדה של פסח כתובה ומצוירת בידי ארתור שיק
הגדה של פסח כתובה ומצוירת בידי ארתור שיק
הגדה של פסח כתובה ומצוירת בידי ארתור שיק
הגדה של פסח כתובה ומצוירת בידי ארתור שיק
הגדה של פסח כתובה ומצוירת בידי ארתור שיק