225-1538

ספר כתוב במכונת כתיבה Ancestral Tables עם לוחות אילנות יוחסין של מספר משפחות קרובות זו לזו (חלקן משפחות יהודיות וחלקן נוצריות)

Typed book Ancestral Tables, with genealogy tables of several related families, (some Jewish and some Christian)

Start Price: $65


ספר כתוב במכונת כתיבה Ancestral Tables
ספר כתוב במכונת כתיבה Ancestral Tables
ספר כתוב במכונת כתיבה Ancestral Tables
ספר כתוב במכונת כתיבה Ancestral Tables
ספר כתוב במכונת כתיבה Ancestral Tables