225-1539

פתשגן הכתב, תעריב מעם לועז פרשת בראשית, דפוס חדאד, ג'רבה, תרצ"ט 1939, צו דף ללא כריכה

Patshegen Haktav, Breshit, Hadad Press, Djerba, 5699, 1939, 96 p (no cover)

Start Price: $25


פתשגן הכתב, תעריב מעם לועז
פתשגן הכתב, תעריב מעם לועז
פתשגן הכתב, תעריב מעם לועז
פתשגן הכתב, תעריב מעם לועז
פתשגן הכתב, תעריב מעם לועז