225-1543

סדר חמש תעניות כמנהג בגדאד ואגפיה בגדאד, תר"צ 1930

Seder Chamesh Taaniot, in the custom of Baghdad and surroundings, Baghdad 5690 1930

Start Price: $25


סדר חמש תעניות כמנהג בגדאד ואגפיה
סדר חמש תעניות כמנהג בגדאד ואגפיה
סדר חמש תעניות כמנהג בגדאד ואגפיה
סדר חמש תעניות כמנהג בגדאד ואגפיה
סדר חמש תעניות כמנהג בגדאד ואגפיה