225-1545

ספר הלולא רבא, מאסף מאמרים בשבחו של רבי שמעון בר יוחאי, לל"ג בעומר, הוצ' חדאד, ג'רבה, תרפ"ט 1929, 63+5 דף

Sefer Hilula Raba, on Rabbi Shimon Bar Yochai, for 33 B'Omer, Hadad, Djerba, 5689 1929, 63+5 p.

Start Price: $25 Sold for: $30


ספר הלולא רבא, מאסף מאמרים
ספר הלולא רבא, מאסף מאמרים
ספר הלולא רבא, מאסף מאמרים
ספר הלולא רבא, מאסף מאמרים
ספר הלולא רבא, מאסף מאמרים