225-1546

ספר מאור הקטן אשר חיבר הרב המופלא החסיד מאיר טארנפאל, רבה של איטינגן, פירדא, תנ"ז, 1697, 1+קה דף

Sefer Maor Hakatan, Asher Hiber Ha/Rav Hamufla Hachassid Meir Tarnapol of Itingen, Fuerth, 5457, 1697, 1+105 p.

Start Price: $50 Sold for: $80


ספר מאור הקטן אשר חיבר הרב
ספר מאור הקטן אשר חיבר הרב
ספר מאור הקטן אשר חיבר הרב
ספר מאור הקטן אשר חיבר הרב
ספר מאור הקטן אשר חיבר הרב