225-1547

ילקוט שמעוני, חלק שני נביאים וכתובים, פרנקפורט דאודר, תס"ט 1709 (נזקי עש)

Yalkut Shim’oni, prt 2, Nevi’im V’ktuvim, Frankfurt an der Oder, 5469 1709 (moth damages)

Start Price: $25 Sold for: $70


ילקוט שמעוני, חלק שני
ילקוט שמעוני, חלק שני
ילקוט שמעוני, חלק שני
ילקוט שמעוני, חלק שני
ילקוט שמעוני, חלק שני