225-1549

הר המר, חדושים על הרמב"ם שאלוניקי תקצ"ה 1835 עם דרשות והספדים, פרטי דין כלאיים בבהמה,דף יד-נט, דרוש לנשואין, להספד א-לח + ה' דפי מפתחות

Har Hamar, innovations on the Rambam, with Drashot Ve/Hespedim, Salonike 5585 1835

Start Price: $25


הר המר, חדושים על הרמב
הר המר, חדושים על הרמב
הר המר, חדושים על הרמב
הר המר, חדושים על הרמב
הר המר, חדושים על הרמב