225-1555

ספר אהלי יהודה, יעסניץ, תע"ט 1719 שמות בתנ"ך ושורשיהם, (עד עמ' נג בלבד, נזקי עש חמורים

Sefer Ohaley Yeduda, Jesenitz 5479, 1719, (pages after 53 missing, severe moth damage)

Start Price: $25


ספר אהלי יהודה, יעסניץ, תע
ספר אהלי יהודה, יעסניץ, תע
ספר אהלי יהודה, יעסניץ, תע
ספר אהלי יהודה, יעסניץ, תע
ספר אהלי יהודה, יעסניץ, תע