225-1556

ספר אליהו מזרחי על התורה פיורדה, תקכ"ג 1763, עם מפת א"י סכמטית מאחורי דף ריא

Eliyahu Mizrachi Al Ha’Torah, Fuerth, 5523 1763, with schematic map of Eretz Israel

Start Price: $50 Sold for: $65


ספר אליהו מזרחי על התורה
ספר אליהו מזרחי על התורה
ספר אליהו מזרחי על התורה
ספר אליהו מזרחי על התורה
ספר אליהו מזרחי על התורה