225-1557

ספר תולדות יעקב, שאלוניקי, תקכ"ב 1762, דפוס רפאל יאודה קלעי, פב דף ללא כריכה

Sefer Toldot Yaacov, Salonike, 5524, 1762, Raphael Jaoda Kalai press, 82 p. (no cover)

Start Price: $25 Sold for: $35


ספר תולדות יעקב, שאלוניקי,
ספר תולדות יעקב, שאלוניקי,
ספר תולדות יעקב, שאלוניקי,
ספר תולדות יעקב, שאלוניקי,
ספר תולדות יעקב, שאלוניקי,