225-1560

ספר מבוא שערים, אמרות האר"י בתרגום ר' חיים ויטאל, מאת שלמה ברוך ומשה פנחס הכהן, ירושלים, תרס"ד 1904

Sefer Mevo Shearim, Imrot Ha/Ari Betirgum R' Haim Vital, by Shlomo Baruch VeMoshe Pinchas Hacohen, Jerusalem, 5664 1904

Start Price: $40 Sold for: $40


ספר מבוא שערים, אמרות האר
ספר מבוא שערים, אמרות האר
ספר מבוא שערים, אמרות האר
ספר מבוא שערים, אמרות האר
ספר מבוא שערים, אמרות האר