225-1561

תשובת הגאונים, יחד עם מעשה רב ר' אהרון משה ב"ר שניאור זלמן, אמשטרדם, תס"ז 1707, 1+יח דף

Tshuvat Ha/Geonim, with Maase Rav, L R' Aharon Moshe B"R Shneor Zalman, Amsterdam, 5467, 1707, 1+18 p

Start Price: $25 Sold for: $150


תשובת הגאונים, יחד עם מעשה רב
תשובת הגאונים, יחד עם מעשה רב
תשובת הגאונים, יחד עם מעשה רב
תשובת הגאונים, יחד עם מעשה רב
תשובת הגאונים, יחד עם מעשה רב