225-1562

טור אבן העזר, בית יוסף ודרכי משה, ווין, אנטאן שמיד, תקע"ג 1813

Tur Even Ha/Ezer, Beit Yosef Ve/Darchey Moshe, Vienna, A. Schmied, 5573, 1813

Start Price: $40 Sold for: $40


טור אבן העזר, בית יוסף
טור אבן העזר, בית יוסף
טור אבן העזר, בית יוסף
טור אבן העזר, בית יוסף
טור אבן העזר, בית יוסף