225-1563

ספר חק יעקב, הלכות פסח ברונא, תקכ"ד 1764, 2+136+4 עמ'

Sefer Hok Yaakov, Passover Halacha, Bruen, 5524 1764, 4+136+2 p.

Start Price: $25 Sold for: $80


ספר חק יעקב, הלכות פסח
ספר חק יעקב, הלכות פסח
ספר חק יעקב, הלכות פסח
ספר חק יעקב, הלכות פסח
ספר חק יעקב, הלכות פסח