225-1564

הגדה של פסח צוף אמרים וארשה, תרפ"ד 1924, אוצ הג 2945 (נזקי עש)

Passover Hagadah "Tsuf Amarim", Warsaw, 5684 1924,(Ots. Hag. 2945) moth damage

Start Price: $40 Sold for: $85


הגדה של פסח צוף אמרים
הגדה של פסח צוף אמרים
הגדה של פסח צוף אמרים
הגדה של פסח צוף אמרים
הגדה של פסח צוף אמרים