225-1565

ספר מי נפתוח, ביאליסטאק תקע"ו 1816, יחד עם ספר מים טהורים, ביאליסטאק, תקע"ז 1817, סד+נ דף

Sefer Mey Naftoach, Bialistok, 5576, 1816, with Sefer Maim Tehorim, Bialistok, 5577, 1817, 64+50 p

Start Price: $25 Sold for: $100


ספר מי נפתוח, ביאליסטאק
ספר מי נפתוח, ביאליסטאק
ספר מי נפתוח, ביאליסטאק
ספר מי נפתוח, ביאליסטאק
ספר מי נפתוח, ביאליסטאק