225-2003

חצוצרת השכמה, צבא בריטניה עם סמל יחידה, מלחמת העולם השניה

Alarm trumpet, British Forces, with unit emblem, WWII

Start Price: $40 Sold for: $80


חצוצרת השכמה, צבא בריטניה
חצוצרת השכמה, צבא בריטניה
חצוצרת השכמה, צבא בריטניה
חצוצרת השכמה, צבא בריטניה
חצוצרת השכמה, צבא בריטניה