225-2014

פיגורת שפלטר, נערה עם דג חתום

Spelter figurine, young girl with fish, signed

Start Price: $450


פיגורת שפלטר, נערה עם דג
פיגורת שפלטר, נערה עם דג
פיגורת שפלטר, נערה עם דג
פיגורת שפלטר, נערה עם דג
פיגורת שפלטר, נערה עם דג