225-2015

חלק מכפתור ג'ינס, סוף המאה ה19 תוצ Levy a. Co, ארה"ב

Segment of a Jeans button, late 19th c, by Levy & Co, USA

Start Price: $100


חלק מכפתור ג'ינס, סוף המאה ה19
חלק מכפתור ג'ינס, סוף המאה ה19
חלק מכפתור ג'ינס, סוף המאה ה19
חלק מכפתור ג'ינס, סוף המאה ה19
חלק מכפתור ג'ינס, סוף המאה ה19