225-2016

פיגורת שפלטר, היורה בחץ וקשת (pro Paria) חתום

Spelter figurine, shooter with bow and arrow, signed (pro Paria)

Start Price: $450


פיגורת שפלטר, היורה בחץ וקשת
פיגורת שפלטר, היורה בחץ וקשת
פיגורת שפלטר, היורה בחץ וקשת
פיגורת שפלטר, היורה בחץ וקשת
פיגורת שפלטר, היורה בחץ וקשת